fredag 5 februari 2010

Veckans politiska ord: Tankesmedja

Tankesmedja (engelska: think tank)
en vanlig beteckning på en mer eller mindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka den politiska opinionen. Ofta är tankesmedjorna knutna till ett politiskt parti, arbetsgivarorganisation eller fackförening. Det är vanligare med liberala tankesmedjor än med socialistiska. Sedan 1970-talet har en mängd liberala tankesmedjor startats i världen.
Ett viktigt kriterium för att bedöma om det är en tankesmedja eller inte är om sammanslutningen aktivt försöker delta i samhällsdebatten och tillgängliggöra och sprida sina idéer och tankar till allmänheten.
(från Wikipedia)

Tankesmedjor i Sverige idag:
Timbro
Agora/Arena Idé
Civitas
Arbetarrörelsens tankesmedja
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Fores

Populära inlägg