söndag 7 mars 2010

Veckans politiska ord: könskvotering

Och nu över till något helt annat än Rut och Rot. Sveriges näringsliv kämpar fortfarande med baktunga styrelser. Över 80 procent av styrelseledamöterna i svenska bolag utgörs idag av män. När ska kvinnorna släppas in i den svenska bolagssfären? Varför tjänar inte kvinnor med samma utbildningsnivå som män lika mycket i Sverige 2010? Det snackas, det hotas, det debatteras men inget händer. Varför? Några frågor att fundera på sådär 100 år efter att den internationella kvinnodagen instiftades.

Könskvotering
är en form av kvotering som baseras på kön. Könskvoteringen används ofta vid möten och konferenser och i styrelser som har manlig dominans för att kvinnor ska kunna synas och lättare få tid och plats att göra sig hörda. (från Wikipedia)

Populära inlägg