tisdag 16 mars 2010

Veckans politiska ord: Orange

Det är inte bara i Ukraina man gillar orange. Numera är det också en högst politisk färg i Sverige och därmed startskottet för Alliansens nya gemensamma valplattform. En gemensam hemsida och en ny logotype presenterades häromdagen och har redan orsakat en kritikerstorm. Och visst är det alldeles uppenbart att den nya logotypen signalerar allt annat än den professionalism och det förtroende som Alliansen nu säger sig vilja förmedla och vinna hos väljarna. Efter en genomläsning av Alliansens nya valstrategi känns det mer som en enda lång trailer om den spännande reform-politik som snart komma skall. När börjar filmen, undrar redaktionen? Och blir revolutionen orange i år?(Vem är Allan?)(Från Wikipedia)
Protestantism/unionism: orange står på Irland för protestantism och för viljan att bevara Nordirlands band till Storbritannien. Motsatt uppfattning betecknas grön.
Liberalism: I Sverige har färgen ibland använts av Folkpartiet liberalerna, och Liberala Ungdomsförbundet har försökt lansera orange som liberalismens färg. Även Allians för Sverige använder orange.
Junilistan använder också orange, utan att det finns någon gemensam ideologisk koppling till ovanstående.
I Ukraina används färgen av nuvarande presidenten Viktor Jusjtjenkos nationaldemokratiska parti Vårt Ukraina.


Populära inlägg