söndag 9 maj 2010

Omdanare i den politiska opinionen

Redaktionen noterar  att det rör på sig hos två av landets ledarredaktioner, Dagens Nyheter (oberoende liberal) och Barometern Oskarshamns-Tidningen (moderat). Den ene leds av den ständigt unge Peter Wolodarski och den andre av den ständigt seniore Ulf Wickbom. DN:s ledarsidor har något för alla, världssamvetet finns alltid där, öppenheten och toleransen för olika ideologier känns ofta befriande, men präktigheten lurar också farligt ofta runt hörnet. Den mer konservativt enkelriktade ledarsidan hos småländska Barometern tar nu kurs med den kåserande pedagogen Ulf Wickbom som  utlovar närvaro, aktualitet och närhet. Missa dock inte den avgående politiske redaktören Per Dahls korta webb-TV inslag, som har något magiskt dogma-liknande format över sig.

Populära inlägg