onsdag 12 maj 2010

Se upp för farliga mittenväljare!

Opinionsundersökningarna står som spön i backen just nu. Två mätningar i rad, Demoskop och Novus Opinion visar att det är synnerligen jämnt mellan blocken. Alliansen har 46,5 procent, det starkaste stödet sedan 2006, och de rödgröna 47,5 procent, vilket är det svagaste sedan 2006. Är det de rörliga, frustrerade mittenväljarna som kommer att avgöra valutgången i september eller är det de obeslutsamma förstagångsväljarna? Därom tvistar redaktörerna, statistikerna och statsvetarna. Det vi vet är att förstagångsväljarna i årets val är 497.000 stycken och att det är 15 procent fler premiär-väljare än i valet 2006. Återstår att se om de rödgröna vågar mobilisera väljarna tillräckligt starkt, för att distansera sig från Alliansens svenska modell. Eller om det blir den s k Borgeffekten som tar hem mitten-mobben. Eller om två jämnstarka politiska block lämnar fältet ännu mer öppet för Sverigedemokraternas "folkhemspopulism". Valspänningen stiger.

Populära inlägg