fredag 7 maj 2010

Veckans politiska ord: Vänster

Det talas mycket om högersvängar i den politiska sfären just nu. Kartan håller på att ritas om och den tydligt cementerade blockpolitiken är inte så tydlig längre. Högern girar åt vänster, mitten åt höger och hur mycket vänster är vänstern egentligen? Som väljare blir det svårare och svårare att orientera sig mellan de olika diskurserna. Därför kommer också det regeringstörstande Vänsterpartiets kongress i Gävle i helgen att dra till sig allas öron. Hur ska den nya vänstern tackla förnyarnas dragning åt höger? Vilka domäner blir kvar för traditonalisterna inom Vänsterpartiet? Efter helgens partikongress kan mycket väl den politiska kartan i Sverige ha ritats om. Och begreppet radikal kanske kidnappas av högern.(Från Wikipedia)

Vänster  har traditionellt tillskrivits negativa egenskaper och fenomen, se till exempel vänsterprassla. Vid morganatiskt äktenskap räckte brudgummen vänster hand åt bruden.[1] Vänsterhänta barn brukade förr tvingas bli högerhänta. På många andra språk motsvaras "vänster" av ord som antyder att något är fel eller saknas. På latin heter vänster sinister, vilket även betyder olycksbådande.[2] Mycket av detta har dock försvunnit, och man ser till exempel vänsterfotade fotbollsspelare som mer målfarliga eftersom målvakten oftast förväntar sig högerfotade. Right betyder rätt och höger. Left kommer från fornengelska och betydde lat, svag.[3]
Till sjöss heter det babord när man menar fartygets vänstra sida, sett i färdriktningen.

Politisk vänster är en kategorisering som uppkom 1790 i den franska nationalförsamlingen under franska revolutionen. De radikalaste ledamöterna (republikanerna) satt då till vänster i nationalförsamlingens sessionssal.
Under senare delen av 1800- och början av 1900-talet betecknade "vänstern" den liberala och socialistiska oppositionen mot de konservativa partierna. Från 1900-talet och framåt har begreppet i Europa kommit att bli i stort sett synonymt med olika former av socialdemokratiska och andra socialistiska partier och liberalismen inkluderas inte längre i begreppet. I Norge och Danmark bär liberala partier dock fortfarande namnet Venstre. I bland annat USA används däremot begreppet om demokraterna, som ur europeisk synvinkel anses tillhöra den politiska högern.


Populära inlägg