tisdag 31 augusti 2010

Veckans politiska ord: Integration

"Vi har misslyckats med vår svenska integrationspolitik" medger Moderaternas integrationspolitiske talesperson Tobias Billström så här några veckor före valet. Och plockade raskt fram en intressant nyskriven rapport om hur det skulle kunna se ut på fler orter i Sverige om man mer konsekvent tillämpade arbetslinjen. Läsvärt om fem utvalda kommuner som av tidningen Fokus rankats som Sverigebästa på just integration.

Lite mer beklämmande är det att ta del av den uppblossade interna debatten inom Folkpartiet om burkaförbud, språktest och kortare föräldraledighet. Knappast några valvinnande frågor, hävdar folkpartisten Mikael Trolin på SvD:s Brännpunkt, och får mothugg av partikollegor inom Liberal Mångfald som vill uppgradera svenskt medborgarskap till ett inkluderande "vi". Språkkravet är nyckeln till en lyckad integration, hävdar debattörerna.

Läs därför det bästa som skrivits på flera år om integrationens verkliga ansikte. I boken "Kalla det vad fan du vill" av Marjaneh Bakhtiari (utgiven av Ordfront 2005 ISBN 91-7037-199-7), får både svenskheten och främlingsfientligheten sig en rejäl och underhållande känga.

Kalla det ett avlångt land. Kalla det en tiger som skäms. Kalla det Switzerland eller Schweiz. Kalla det vad fan du vill...


Integration
I samhällsvetenskaper och politisk debatt brukas begreppet integration för att beteckna en förening av skilda delar till en större helhet. Ordet kan användas för att beteckna ett önskat mål eller tillstånd av enhet som man vill nå, men även de processer som kan leda till målet.
I europeiska sammanhang brukas begreppet "europeisk integration" ofta för att beteckna de europeiska ländernas politiska, ekonomiska och kulturella närmande gentemot varandra, särskilt inom ramen för Europeiska unionen.
I svensk politik och debatt används ordet ofta för att beteckna den process där invandrare får medborgarskap, etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska samhället anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär. Begreppet står i kontrast till assimilering som betyder fullständig anpassning till majoritetens kultur. Bruket av begreppet inom politiken liksom regeringens insatser för integration har tidvis utsatts för kritik, bland annat av Masoud Kamali. (Från Wikipedia)

torsdag 26 augusti 2010

S som i Svikare

"Blockpolitiken får svåra konsekvenser. En röst på Wetterstrand är en röst på Lars Ohly", säger polisprofesson Leif GW Persson i SR:s P1-morgon, och väljer efter 45 år som troende socialdemokrat att överge sitt forna parti, och därmed hela den röd-gröna koalitionen. Jag känner inte igen mig, skriver han på bästa krönikeplats i Expressen, och längtar tillbaka till mer grabbiga och fornstora Per Albin-dagar. Men troende fortsätter han att vara, enligt egen utsago i P1-morgon, vilket naturligtvis spär på vadslagningen om vilket parti polisprofessorn kommer att ge sin röst till. Blir det en VF:are av GW Persson? Svar utlovas i hans nästa Expressen-krönika.

onsdag 25 augusti 2010

Veckans politiska ord: sexualitet

Efterlyses! Sveriges första sexual-minister, vill Åsa Regnér, RFSU, se i nästa regering. I ett av världens mest frisinnade länder borde ju denna ministär vara ett givet inslag. Varför har inte Alliansen nappat på RFSU:s invit tidigare, undrar redaktionen. Kan det hänga ihop med att det nuvarande ansvaret för sociala frågor, som just sexualiteten, ligger sedligt undanskuffade hos Kristdemokraten Göran Hägglund? Sexualpolitik känns ju onekligen mer lockande och angeläget att styra över än de rödgrönas rubrik-skapande förslag om butlers i tunnelbanan och clowner inom äldrevården...

Mänsklig sexualitet enligt Världshälsoorganisationen (WHO):
Sexualiteten är en integrerad del av varje människans personlighet, och det gäller så väl man som kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån andra livsaspekter. Sexualiteten är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualiteten är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa
— WHO
För människans del har alltså sexualiteten både en biologisk funktion och en social funktion. Det är inte begränsad till ett beteende som enbart har en med alstrandet av avkomma att göra, utan är också intimt förknippad med nära relationer, kärlek, lust och fysiskt kontaktbehov. Därmed påverkar sexualiteten och sexuella beteenden många områden i människors liv. (Från Wikipedia)


Veckans politiska skribent

Sanna Rayman, SvD, är tillbaka från semestern och mer laddad än någonsin. Förväntningarna är på topp hos redaktionen, som ständigt förundras över Sanna Raymans höghastighets-skrivande och närapåa maniska postande av inlägg, alltid med en syrlig efterknorr.

Vem styr opinionen i Sverige, valåret 2010? Här granskas ledarsidornas flitiga skribenter.
Vem har den vassaste pennan? Vår läsarpanel röstar (nästan) varje vecka.

Populära inlägg