onsdag 25 augusti 2010

Veckans politiska ord: sexualitet

Efterlyses! Sveriges första sexual-minister, vill Åsa Regnér, RFSU, se i nästa regering. I ett av världens mest frisinnade länder borde ju denna ministär vara ett givet inslag. Varför har inte Alliansen nappat på RFSU:s invit tidigare, undrar redaktionen. Kan det hänga ihop med att det nuvarande ansvaret för sociala frågor, som just sexualiteten, ligger sedligt undanskuffade hos Kristdemokraten Göran Hägglund? Sexualpolitik känns ju onekligen mer lockande och angeläget att styra över än de rödgrönas rubrik-skapande förslag om butlers i tunnelbanan och clowner inom äldrevården...

Mänsklig sexualitet enligt Världshälsoorganisationen (WHO):
Sexualiteten är en integrerad del av varje människans personlighet, och det gäller så väl man som kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån andra livsaspekter. Sexualiteten är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualiteten är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa
— WHO
För människans del har alltså sexualiteten både en biologisk funktion och en social funktion. Det är inte begränsad till ett beteende som enbart har en med alstrandet av avkomma att göra, utan är också intimt förknippad med nära relationer, kärlek, lust och fysiskt kontaktbehov. Därmed påverkar sexualiteten och sexuella beteenden många områden i människors liv. (Från Wikipedia)


Populära inlägg