söndag 14 november 2010

Partileda i Partiet

Det socialdemokratiska partiet står nu utan partiledare och om man ska tro Mona Sahlin själv, utan politiskt innehåll: "Socialdemokraterna har hamnat i otakt med sin tid och sina väljare. Väljarna avvisade vårt budskap och vår politik. Därför behövs ett grundligt förändringsarbete som omfattar den ekonomiska politiken, jobbpolitiken, välfärdsfrågorna och jämlikhetsvisionen".

Frågan är vad som kommer att finnas kvar av "Partiet" när denna omtalade förnyelseprocess har avslutats. Och vem som ska leda de framtida, omdanade, uppiffade och alldeles, alldeles oemotståndliga Nya Socialdemokraterna.

Den lista på potentiella kandidater som hastigt kastats fram i media känns tröstlöst hopplös. Och de politiska proffstyckarna börjar prata om helt oprövade kandidater utan erfarenhet från riksdagens dagliga slit. Nomineringsarbetet ska vara klart den 24 november. Nytt förslag på partiledarkandidat den 4 december. Bereden er på att Partiet kommer att visa upp sidor vi aldrig tidigare skådat. Sverige går en ny ocensurerad politisk framtid till mötes. Huka er!

Populära inlägg