fredag 3 december 2010

Statsministerska med sprutskräck

Experterna är eniga. Sprututbytesprogram för narkomaner bör införas i hela Sverige. Internationellt sett är sprututbytesprogram idag en accepterad förebyggande åtgärd. Det är endast i Sverige och i några delstater i USA som sprututbytesprogrammen bromsas. Men det hjälper inte hur högt Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, WHO m fl skriker, för i Stockholms stad gör Moderaterna sitt bästa för att förhala införandet av en sprututbytesklinik.

Sprutskräcken grasserar nämligen bland Stadshusets Moderater, anförda av landstingspolitikern fru Reinfeldt, som gör sitt bästa av att politisera en fråga som ur en medicinsk och preventiv synvinkel inte alls är särskilt kontroversiell. I den moderata världen råder svart-vitt seende i frågan, narkomani är kriminellt och alla narkomaner ska behandlas som kastlösa lepra-kolonier.

Expertstudier i ett flertal länder visar ju att sprututbytesprogram är en viktig delkomponent i ett större förebyggande arbete, att sprututbyte minskar överföringen av HIV-smitta utan att allvarliga oönskade sidoeffekter uppstår, att drogmissbruket inte ökar och inte heller bidrar till nyrekrytering av intravenösa missbrukare. Så vad väntar vi på fru Reinfeldt?

Att stigmatiseringen och fördomarna skruvas upp ytterligare; varför inte passa på att straffa rökare genom att förhindra cancerbehandling när lungcancern knackar på dörren, eller varför inte neka  hiv-smittade som "legat runt" eller "delat sprutor" de dyra men ack så nödvändiga bromsmedicinerna.

Söker du argument för varför sprututbytesprogram gör nytta, klicka dig gärna vidare:
Aktionsgruppen Rena sprutor räddar liv
Smittskyddsinstitutet
Statens Folkhälsoinstitut

Populära inlägg