måndag 13 juni 2011

När barndomen blev politisk

Det känns som att det plötsligt blivit farligt att vara barn i Sverige. Fattigdom, undermålig grundskola, arbetslöshet är vad som väntar våra barn. Ingen går säker, farorna lurar överallt. Och det känns stundom nästan provocerande att välfärdens högborg Sverige lyckats dupera oss så länge, här ska ju inga fattiga bo, här finns ju ingen fattigdom.

Det råder ingen tvekan om att prefixen barn skruvar upp temperaturen ytterligare på det laddade begreppet fattigdom, det kommer vi inte undan, och det vet kampanjmakarna bakom Rädda Barnens rapport. Men visst är det angelägna frågor att belysa: är det okej för ett samhälle att erbjuda förbättringar som gynnar vissa medborgare och som samtidigt ökar välfärdsklyftorna för andra?

Rädda Barnen provocerar, och det är bra. Det har blivit dags igen för en ny granskande resa genom ett Sverige i omvandling, och bakom välfärdsfasaden väntar kanske något lika smärtsamt att kännas vid som det Lort-Sverige som journalisten Ludvig "Lubbe" Nordström en gång skildrade.

Ladda ned Rädda Barnens rapport här!

fredag 10 juni 2011

Veckans politiska ord: Minoritetsregering

För den parlamentariskt intresserade finns det nu mängder av artiklar att plöja hos landets vänstermärkta skriftställare. Polletten har äntligen trillat ned, Sverige styrs sedan valet hösten 2010 av en minoritetsregering. Inget konstigt i det, det är snarare regel än undantag för det svenska parlamentariska läget.

Men det väcker också en viss konspiratorisk ådra hos redaktionen. Är denna undfallenhet vi nu blir vittnen till i själva verket ett sätt för den moderatledda Alliansen att låta oppositionen sköta de korrigerande ingreppen i haveriet med det dystopiskt klingande "Fas 3-projektet". Vi har ju tidigare sett hur PR-maskinieriet kring de Nya Moderaterna tagit för vana att kidnappa klassisk socialdemokratisk lingo. Nu överlåts hela uppgiften på oppositionen, att börja lagstifta sig fram till makten.Minoritetsregering:

En minoritetsregering är en regering i ett parlamentariskt system som saknar majoritet i parlamentet. Regeringen tvingas då söka stöd bland partier i parlamentet som själva inte sitter med i regeringen. En minoritetsregering kan ibland stödja sig på olika oppositionspartier i olika frågor, den sägs då stödja sig på hoppande majoritet. Se ävenvågmästare. Om stödet mer regelbundet kommer från ett visst oppositionsparti, kallas detta parti ofta stödparti.

Sverige har haft minoritetsregeringar ända sedan enkammarriksdagens införande 1971, förutom de borgerliga trepartiregeringarna under Thorbjörn Fälldin 1976–78 och 1979–81 samt den borgerliga fyrpartiregeringen under Fredrik Reinfeldt 2006–10. Övriga regeringar, såväl socialdemokratiska som borgerliga, har de facto haft riksdagsminoritet. (från Wikipedia)

Populära inlägg