måndag 13 juni 2011

När barndomen blev politisk

Det känns som att det plötsligt blivit farligt att vara barn i Sverige. Fattigdom, undermålig grundskola, arbetslöshet är vad som väntar våra barn. Ingen går säker, farorna lurar överallt. Och det känns stundom nästan provocerande att välfärdens högborg Sverige lyckats dupera oss så länge, här ska ju inga fattiga bo, här finns ju ingen fattigdom.

Det råder ingen tvekan om att prefixen barn skruvar upp temperaturen ytterligare på det laddade begreppet fattigdom, det kommer vi inte undan, och det vet kampanjmakarna bakom Rädda Barnens rapport. Men visst är det angelägna frågor att belysa: är det okej för ett samhälle att erbjuda förbättringar som gynnar vissa medborgare och som samtidigt ökar välfärdsklyftorna för andra?

Rädda Barnen provocerar, och det är bra. Det har blivit dags igen för en ny granskande resa genom ett Sverige i omvandling, och bakom välfärdsfasaden väntar kanske något lika smärtsamt att kännas vid som det Lort-Sverige som journalisten Ludvig "Lubbe" Nordström en gång skildrade.

Ladda ned Rädda Barnens rapport här!

Populära inlägg