onsdag 8 februari 2012

Blir du lönsam, lille vän?


Plötsligt drabbades hela Sverige av den mer existensiella diskursen kring hur länge är det egentligen rimligt att fortsätta arbeta. Frågeställningen kring vår pensionsålder spred ut sig likt en bombmatta i samtliga mediekanaler. Bakom "lockbetet" stod en förnöjsam statsminister, som i en strategiskt planterad DN-intervju öppnat upp för en diskussion kring vår allmänna pensionsålder; att vi nu behöver rusta för ett samhälle där allt fler lever längre och därmed också kostar samhället mer.

Och visst är frågeställningen högst relevant. Våra pensionssystem som en gång konstruerades för hårt arbetande löntagare med en betydligt lägre medellivslängd, behöver ses över, ifrågasättas och framförallt anpassas för ett samhälle där allt färre medborgare ska vara med och försörja en allt större och åldrande befolkning.

Vi tvingas nu ställa om vår mentala självbild om Sverige som ett land med pigga pensionärer till ett land med ännu piggare och ännu äldre arbetstagare. Och i ett utopiskt perspektiv låter det ju alldeles förträffligt. Äldre, fullt arbetsföra arbetstagare, fulla av livsvisdom och uppskattade för sin yrkeskunskap, står stadigt kvar på arbetsmarknaden. Men det visionära scenariot grumlas genast vid tanken på att det förlängda arbetslivet inte bygger på valfrihet, utan på ett ökat försörjningsansvar för individen, när pensionspengarna inte längre räcker till att leva på.

Tärningen är nu kastad och har redan skakat om en och annan medborgare, i det lilla landet Sverige där många drömmer om livet som aktiva heltidslediga pensionärer redan i 55-årsåldern. Rätten att få gå i pension vid (senast) 65 år är en uppfattning som sitter djupt rotad i den svenska folksjälen.

Ett förlängt arbetsliv ställer många olika livsfrågor i fokus; vilka yrken lämpar sig att åldras inom, hur anpassas arbetsmiljön efter en allt äldre arbetstagare, vilka rättigheter behöver arbetstagaren för att kunna stanna kvar och "åldras" på sin arbetsplats. Och hur ska jag ha råd att inte jobba till 70-årsstrecket? Hur ska jag orka vara lönsam?

Meddelandet har nått fram: det finns ingen gratis pension. Nu ser vi fram emot en fortsatt konstruktiv samhällsdialog, där fler parter från samhällsbygget Sverige tillåts ta över stafettpinnen från Farbror Fredriks visionära utspel.

------------------

Rubriken har vi lånat från konstnären Peter Tillbergs konstverk "Blir du lönsam, lille vän? från 1971-1972. Läs gärna mer här.

Populära inlägg