fredag 17 maj 2013

Makten och religionen

Det finns få ämnen som anses känsligare än just begreppet religion i förhållande till politisk makt i Sverige. Det visar inte minst den senaste S-märkta Omar Mustafa affären. Men hur ser vårt eget förhållande till den kristna tron ut? Säker statistik saknas i Sverige över andelen svenskar som bekänner sig till den kristna tron, men ca 15-20 procent av den vuxna befolkningen säger sig ha någon form av gudstro medan endast 2-3 procent är troende kristna.

Desto mer intressant är det då att se representationen av aktivt kristna politiker i Sveriges riksdag, där ca 10 procent av riksdagens ledamöter också är medlemmar i riksdagens kristna grupp. Andelen låg länge på ca 20 procent men har stadigt minskat de senaste åren, liksom viljan att som politiker offentligt skylta med sin kristna tro. Vilket t ex Alliansen nog är tacksamma för. Vidrör för en stund tanken om den tidigare försvarsministern Sten Tolgfors (ja, han är troende) drivit sina försvarspolitiska beslut i Guds namn?

Riksdagens kristna grupp samlar alltså politiker som bygger sin politiska gärning på kristna värderingar,  men vad dessa kristna värderingar kännetecknar är det svårt att få svar på. I en enkät som den kristna tidningen Dagen genomförde inför riksdagsvalet 2010, svarade en majoritet av politikerna att det de tror på även påverkar deras politik generellt. Så frågan är, går det att skilja mellan religion och politik? Och vad är s k kristna värderingar? Något som inte ens Sveriges enda kristna parti KD lyckats definiera i sitt partiprogram.

Kanske det definieras tydligare i tankesmedjan Timbros nyligen utkomna bok "Religionen i demokratin" som hälsas med flerfaldiga "Halleluljah" av den numera kristna krönikören Göran Skytte i SvD. I boken hävdas bl a att religionen är mer närvarande än någonsin i samhällsdebatten och att religionen blivit alltmer rumsren i vänsterns politiska salonger, där begrepp som fred, solidaritet och jämlikhet gärna sammanknippas med kristna värderingar.

Boken dryftar däremot inte tredje statsmaktens koppling till religion och religiositet – hur mycket styrs medierna i Sverige av s k kristna värderingar? Kristna medieutbildningar finns det gott om i Sverige och Kristna Publicistförbundet är ivriga opinionsbildare för hur "man ska låta Jesus synas i nästa TV-inslag".  I sin iver att sprida det kristna budskapet har man också en crash-course i "bibelvett och etikett" för journalister.

Så kära sekulära granskare av statsmakten, nästa gång ni stöter på den kristna medieprofilen Lars Adaktusson kanske det är på sin plats att ställa följande fråga: hör de tio budorden verkligen hemma i den politiska maktens korridorer?Populära inlägg