fredag 3 maj 2013

Not so neat: Generation NEET

De är många, de är tysta och de är utan makt. All världens ungdomar mellan 15 och 24 år som saknar anställning och därmed egen inkomst uppnår nu hårresande höga nivåer, enligt siffror från The Economist. Nästan lika många som USAs befolkning (311 miljoner) eller ca en fjärdedel av världens samtliga ungdomar.

I statistiken benämns denna stora ungdomsgrupp som NEETs, not in employment, education or training. Vad som länge var ett glatt, ungdomligt begrepp i form av "neat" klingar numera desto mer illavarslande i generation vuxens öron.

Och i Sverige har siffrorna varit relativt konstanta sedan 2007, d v s under hela Alliansens regeringsperiod har drygt 90.000 ungdomar i åldersgruppen 15-24 varken varit i utbildning, i arbete eller i åtgärdsprogram. Det är ingen bra början på inträdet i vuxenlivet, all forskning visar att denna grupp har oerhört svårt att hämta igen gapet som uppstår, de fortsätter att drabbas vad gäller låg lön, hög arbetslöshet och lämnar ofta över stafettpinnen till nästa generation.

Dystra siffror som nästan skriker ut behovet av olika mer eller mindre kreativa stimulanspaket. Mycket har prövats men mycket mer behöver uppenbarligen göras. Kanske att till och med överge överskottsmålet för de offentliga finanserna. Och kanske är det just detta som nationalekonomen Mårten Palme förväntas komma fram till i sin jakt på förslag och idéer som kan skapa jobba i Sverige.

Generation NEET finns mitt bland oss. Förvisso curlade till överkant, men ändock älskade av många. Visst förtjänar de en bättre start i livet än att helt stå utanför det arbetande livet. Nu är det hög tid att återigen blicka utåt och lära av länder som Tyskland som länge haft en väl fungerande koppling mellan mer praktiskt inriktade utbildningar och långa praktikperioder ute i verkligheten.

Eller så får generation NEET ta sitt pick och pack och utvandra till USA, Brasilien, Turkiet eller Saudiarabien där 43% av arbetsgivarna, enligt en rapport från McKinsey, ropar efter mer välutbildad arbetskraft till s k ingångsjobb.
Populära inlägg